The Neumann University Business Office

Main Number 610-558-5505

Controller, John G. Youhouse
610-558-5518 YOUHOUSJ@neumann.edu

Bursar, Joseph F Okolowski
610-558-5517 OKOLOWSJ@neumann.edu

Student Accounts, Michelle Ziviello
610-358-4220 ZIVIELLM@neumann.edu

Senior Accountant, Julia A Wigent
610-358-4531 WIGENTJ@neumann.edu

Assistant Accountant, Ginny Castaldi
610-361-5402 GCASTALD@neumann.edu

Accounts Payable, Karen M Nester
610-361-5305 NESTERK@neumann.edu

Procurement / Purchasing, Frank W Farmer
610-558-5516 FARMERF@neumann.edu

University Store, Natalie VanWyk
http://bookstore.neumann.edu/Home
610-558-5618 vanwykn@neumann.edu